išbadyti

išbadyti
išbadýti tr. 1. išmušti, išsmaigyti ragais: ^ Kad kiaulė ragus turėtų, visą svietą išbadytų Pn. 2. išbedžioti: Išbadžiaũ perdėm visus šiaudus, bet neradau Gs. Po galva jo, erškėčiais ižbadyta DP145. Zuikį lašiniais privarstyti, išbadýti KII194. | refl. tr., intr.: Jų keli sveikas akeles išsibãdė K.Donel. Iš krūmų išlindai, akių neišsibãdęs, tai nori vėl lįsti, kad išsibadýtum Sln. Einam par virbinę tvorą išsibadýti su šakėms Šts. 3. prk. išnaikinti badant: Išbadýti usnis gal ir nesusilenkus Šts. 4. prk. iškulti (kultuvais): Jau du klojimu išbãdėm Rod. 5. prk. išvaryti, išraginti: Greičiau išbadýk iš lovos tą kirminčių Ldk. Šeškas sunku iš urvo išbadýti Kp. O ir ten mane bobos su kačergoms išbãdė K.Donel. | refl. tr.: Išsibadžiaũ iš kluono, tai nuėjo sodelin miegot Arm.
◊ akìs išbadýti (išsibadýti) stačiai pasakyti, sugėdinti: Man sarmata išbãdė akìs, testa ir tau išbadỹs Vlk. Jos gražiuoju akìs išsibãdė Krkn.
špỹgomis išbadýti (išsibadýti) išjuokti, iškoneveikti: Vaitą špygom išbadė LTR(Kzt). Išsibarė, špygomis išsibadė, ko tik ligi peštynių nepriėjo Žem.
\ badyti; antbadyti; apibadyti; atbadyti; įbadyti; išbadyti; nubadyti; pabadyti; parbadyti; perbadyti; prabadyti; pribadyti; subadyti; užbadyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išbadyti — išbadýti vksm. Skylès ódoje su ýla išbadýti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antbadyti — (ž.) tr. atrasti badant: Sako, čia pakasti piningai, bet negal antbadyti Grg. | refl. tr.: Buvau antsibãdęs kažin ką kietą, atkasus veizu – kūlis Grg. badyti; antbadyti; apibadyti; atbadyti; įbadyti; išbadyti; nubadyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibadyti — tr. 1. apdaužyti ragais, nuveikti badant: Mūsų jaučias visos apylinkės jaučius apibãdo Jž. 2. kiek subadyti, susmaigyti: Kai dedi dešras, tai reikia žarna su adata apibadyti, kad išeitų oras Jž. | refl. tr.: Kaip nuėjo rugių pjauti, pirštus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbadyti — 1. tr. smarkiai pabadyti, atbaksnoti: Atbãdė katinui nosį, kad neterštų OG44. | refl. tr., intr.: Jau užtenkamai po rugieną atsibadžiaũ kojas Gs. Nuo žvyro labai atsibãdė kojos Pšl. 2. tr. nubedžioti, nubadyti iki kurios vietos: Atbadyk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • badyti — badyti, bãdo, bãdė; SD17 1. intr., tr. R mušti, durti su ragais: Jautis bado su ragais J. ^ Gerą žmogų visos ožkos bãdo Šl. | refl.: Pavasarį, tik išginus, karvės labai bãdosi Lš. Jei avys bãdosi, bus audra Škn. 2. tr., intr. durti, smaigyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadikauti — išbàdikauti tr. išbadyti, išdurti: Išbàdikavau su pirštu akį Skr. badikauti; išbadikauti; nubadikauti; pabadikauti; užbadikauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadinėti — iter. dem. išbadyti 2; išdurioti, išbaksnoti: Skepetėlės ir priejuostė būdavo išbadinėtos Š. badinėti; apibadinėti; atbadinėti; išbadinėti; pribadinėti; subadinėti; užbadinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadydinti — cur. išbadyti 2: Babelio karalius jam akis išbadydino MšK. badydinti; išbadydinti; subadydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadymas — išbãdymas sm. (1) → išbadyti 2: Ir skylių išbãdymas užtrunka Gs. badymas; apibadymas; atbadymas; išbadymas; nubadymas; pabadymas; prabadymas; subadymas; užbadymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbadžioti — tr. 1. išbadyti, išbedžioti: Išbadžiok da kelias skyles, ir užteks, kiek šiandie sodinsim Gs. 2. refl. išsibastyti, pratinginiauti: Visą dieną išsibadžiojau, nieko nepadirbau Ds. badžioti; išbadžioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”